Alkohol a praca zawodowa

Alkohol a praca zawodowa

Alkoholizm dotyka przedstawicieli absolutnie wszystkich zawodów, działa niszcząco we wszystkich branżach. Leczenie alkoholizmu często rozpoczynane jest zbyt późno, gdy osoba uzależniona od alkoholu zaznała już poważnych szkód na zdrowiu oraz zgubnych skutków w pracy.

Alkoholik w pracy

Alkohol destrukcyjnie wpływa na wykonywanie zadań życiowych oraz zawodowych. To m.in.:

  • pogorszenie samopoczucia i postępowania w takich rolach jak bycie: pracownikiem, współpracownikiem, szefem, kierownikiem, właścicielem firmy, studentem;
  • opuszczanie pracy, spóźnienia, obniżanie wydajności i sprawności fizycznej oraz umysłowej, straty finansowe;
  • ciągle zaniedbywanie obowiązków zawodowych, całkowita utrata sensu pracy, stagnacja rozwoju osobistego i zawodowego.

Praca + stres = zmęczenie = alkohol

Alkohol jest często używany dla relaksu i odpoczynku po długim dniu. Oczywiście pracownicy w miejscu pracy mogą być narażeni na sytuacje stresowe, wynikające z różnych powodów: niedostatecznej organizacji czasu pracy, nieprawidłowego podziału obowiązków zawodowych, przeciążenia pracą lub jej monotonicznością, nieodpowiednimi relacjami ze współpracownikami lub przełożonymi. Żeby wyzbyć się stresu i napięcia, ukoić skołatane nerwy pracownicy sięgają po alkohol. Może też pojawić się złudne przekonanie, że alkohol zwiększa wydajność, przywraca energię lub natchnienie.

Picie przez pracowników może być bardzo kosztowne dla pracodawcy, może również prowadzić do wypadków w miejscu pracy, do sytuacji tragicznych. Alkohol powoduje brak koncentracji i koordynacji w pracy, zmiany nastroju i brak motywacji pracownika.

Alkoholizm pracowników stanowi ogromne obciążenie finansowe dla placówek. Firmy wydają rocznie wiele miliardów złotych związanych z komplikacjami w skutek nadużywania alkoholu przez pracowników. To obejmuje:

  • absencję,
  • komplikacje zdrowotne,
  • wypadki w miejscu pracy,
  • inne straty w wydajności.

Nieobecności pracowników w pracy związane z piciem lub z kacem to nie tylko jednostkowy problem firmy, to jeszcze poważny problem dla całego kraju. Polacy w 2018 roku na zwolnieniu chorobowym z powodu zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu spędzili ponad milion (!) dni.

alkohol a praca zawodowa

Alkohol w pracy – konsekwencje prawne

Picie alkoholu w pracy, stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym czy na kacu według przepisów Kodeksu Pracy stanowi poważne naruszenie dyscypliny pracowniczej i może skutkować nie tylko nałożeniem na pracownika kary porządkowej, lecz także rozwiązaniem stosunku pracy.

Kierownik zakładu pracy ma nie tylko prawo, ale też obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika w stanie pod wpływem alkoholu albo spożywającego alkohol w czasie pracy. Warto wziąć pod uwagę fakt, że pracownik może być pozbawiony prawa do zasiłku i jednorazowego odszkodowania, jeżeli będąc pod wpływem alkoholu przyczynił się do spowodowania wypadku przy pracy.

Zobacz również: Kiedy zaczyna się alkoholizm? Utrata kontroli nad piciem

Alkoholizm a praca zawodowa – skutki w życiu codziennym

Osoba uzależniona od alkoholu jest coraz mniej zaangażowana w pracę, szuka okazji do picia, jest nieprzewidywalna. Najpierw pracodawcy dbają, aby osoba ta wykonywała mniej odpowiedzialne zadania, potem przełożony przesuwa ją na niższe stanowisko, a w końcu zwalnia z pracy, nie mogąc tolerować kolejnej nieusprawiedliwionej nieobecności lub nieodpowiedzialnego zachowania.

Warto pamiętać, że alkoholik prawie nigdy nie widzi problemu alkoholowego. Winne temu są mechanizmy obronne choroby alkoholowej, które zmieniają sposób myślenia i odczuwania osoby uzależnionej. Alkoholik pije w sposób destrukcyjny, pomimo ponoszonych strat i dowodów na to, że picie niszczy jego życie. Osoba uzależniona żyje w świecie własnych iluzji, jest przekonana, że konsekwencje nadużywania alkoholu nie są aż tak poważne, jak przedstawiają je członkowie rodziny lub koledzy w pracy.

Jeśli chcesz zrezygnować z picia, ważne jest, aby wiedzieć, że nie jesteś sam na swojej drodze do wyzdrowienia. Warto pamiętać, że leczenie alkoholizmu można rozpocząć na każdym etapie rozwoju uzależnienia. Dzięki skutecznej terapii w ośrodku “TU i TERAZ” zawsze możliwy jest powrót do całkowitej trzeźwości.

image_pdfDrukuj do PDFimage_printWydrukuj