Osoba współuzależniona

Współuzależnienie to nie tylko i nie tyle efekt życia w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną, współuzależnienie okazuje się odrębną formą zaburzonej osobowości i wymaga specyficznej interwencji terapeutycznej.

Terapeuci i personel Ośrodku TU i TERAZ mają wiedzę i własne doświadczenia na temat terapii współuzależnienia, są gotowi pomóc dzisiaj i wspierać w przyszłości.

Współuzależnienie jest spowodowane stresem, wynikającym z bliskiego i stałego kontaktu z osobą uzależnioną od alkoholu lub narkotyków. Symptomy współuzależnienia nie znikną bowiem w sposób automatyczny po odwyku alkoholowym osoby uzależnionej czy po zerwaniu więzi z tą osobą. Terapia współuzależnienia bywa często trudniejsza niż terapia uzależnienia.

Podstawowe symptomy współuzależnienia to skłonność do następujących skrajności:

 • bierne trwanie w związku z osobą o zachwianej osobowości (alkoholizm, narkomania, chorobliwa impulsywność);
 • doznawanie bardzo bolesnych emocji lub utrata wrażliwości emocjonalnej w okresie przynajmniej dwóch lat, bez szukania pomocy na zewnątrz;
 • brak poczucia własnej wartości lub arogancja i poczucie wyższości;
 • nadmierna zależność od innych ludzi lub nadmierna niezależność (utrata potrzeb i pragnień);
 • brak elementarnej dyscypliny i wprowadzanie chaosu we własne życie lub przesadne, natrętne kontrolowanie siebie i innych ludzi.

Współuzależnienie okazuje się odrębną formą zaburzonej osobowości i wymaga specyficznej interwencji terapeutycznej.

Typowy stan wewnętrzny osoby współuzależnionej to chaos i zamęt uczuciowy, ostre zmiany emocji, zagubienie, niepewność, zaprzeczanie oczywistym faktom problemu alkoholowego. Towarzyszy temu łagodzenie skutków picia, ukrywanie przed otoczeniem incydentów alkoholowych oraz brak zdolności do obrony swoich praw i interesów dzieci.

Czym charakteryzuje się osoba współuzależniona?

 • Uporczywie koncentruje swoje myśli, uczucia, zachowania wokół picia współmałżonka, rodzica, brata, siostry itd.
 • Coraz więcej energii i czasu zabiera jej ratowanie alkoholika oraz rodziny przed negatywnymi skutkami picia.
 • Wstydzi się przed ludźmi tego, co dzieje się w domu i skrzętnie to ukrywa.
 • Nie potrafi się bawić ani odprężyć, bezustannie odczuwa napięcie.
 • Ignoruje swoje potrzeby i ma często obniżony nastrój, użala się nad sobą.
 • Cierpi na bezsenność, nerwicę, coraz częściej sięga po leki uspokajające.
 • Odczuwa lęk przed porzuceniem oraz niemożność rozstania się z osobą pijącą.

Czasami trudno jest przekonać osobę współuzależnioną, że alkoholizm współmałżonka nie jest jej jedynym problemem. W Polsce terapia współuzależnienia nie jest terapią zamkniętą ze specyficznym programem. To jest raczej doraźna pomoc, uzyskana w ramach kontaktu z poradnią przeciwalkoholową, w poradnictwie rodzinnym, w ruchach samopomocy (Al-Anon, Kluby Abstynenta) czy w rozmowach z duszpasterzem.

Obliczono, że na każdy rok życia w chorej sytuacji rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu potrzeba kilka miesięcy intensywnej pracy psychologicznej przywracającej zdrowie. Bardzo skuteczne w tym sensie są grupy wsparcia dla osób współuzależnionych. Na swoich spotkaniach członkowie dzielą się swoim doświadczeniem, nadzieją, a także zdrowymi wzorami życia i postępowania w związku z alkoholizmem bliskiej osoby.

Jesteś osobą współuzależnioną? Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń do Ośrodka „TU i TERAZ”!