Jak rozpoznać nawrót choroby alkoholowej i się przed nim ustrzec?

Jak rozpoznać nawrót choroby alkoholowej i się przed nim ustrzec?

Nawrót choroby alkoholowej jest procesem, który zdarza się wewnątrz osoby uzależnionej, jest związany z powracaniem do aktywnej fazy choroby. Nawrót choroby alkoholowej zdarza się w procesie zdrowienia i jest związany nie tyle z tym co alkoholik robi, lecz z tym co nie zostało zrobione.

Każdy nawrót uzależnienia zaczyna się od niedostrzegalnych zmian w sposobie myślenia – powrót do starych schematów, do dawnych zachowań, nie dostrzeganie poleceń terapeutycznych (m.in. Program HALT), a efektem końcowym może być sięgnięcie po pierwszy kieliszek. Co robić? Jak do tego nie dopuścić?

nawrót alkoholizmu

Objawy nawrotu choroby alkoholowej

Wraz z zakłóceniem procesu trzeźwienia zaczyna się proces nawrotu. Proces nawrotu choroby alkoholowej powoduje złe samopoczucie, odczuwanie cierpienia przez alkoholika.

Typowe objawy nawrotu:

 1. Zamartwianie się czy trzeźwość się uda
 2. Zaprzeczanie
 3. Sztywne zobowiązanie się do trzeźwości
 4. Kompulsywne próby wymuszania trzeźwości na innych
 5. Nastawienie obronne
 6. Zachowanie kompulsywne
 7. Zachowanie impulsywne
 8. Tendencje do samotności
 9. „Tunelowe” widzenie
 10. Lekka depresja
 11. Zanik konstruktywnego planowania
 12. Planów zaczyna brakować
 13. Bezużyteczne marzenia i rozmyślanie
 14. Poczucie, że nic nie można rozwiązać
 15. Niedojrzałe pragnienie bycia „szczęśliwym”
 16. Okresy zagubienia
 17. Niechęć wobec przyjaciół
 18. Łatwe wpadanie w złość
 19. Nieregularne odżywianie się
 20. Bierność
 21. Nieregularne spanie i odpoczywanie
 22. Postępujący zanik porządku dnia (życia codziennego)
 23. Okresy głębokiej depresji
 24. Nieregularne uczestniczenie w mitingach AA czy spotkaniach grup samopomocowych
 25. Otwarte odrzucanie pomocy
 26. Rozwijanie postawy „nie zależy mi na tym”
 27. Brak satysfakcji życiowej
 28. Poczucie bezsilności
 29. Żalenie się nad sobą
 30. Myślenie o towarzyskim piciu
 31. Świadome kłamstwo
 32. Całkowita utrata wiary w siebie
 33. Irracjonalne żale
 34. Przerwanie wszelkiego leczenia
 35. Przygniatająca samotność, frustracja, złość i napięcie
 36. Sięgnięcie po kieliszek

nawrót alkoholizmu

Zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej

Zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej jest ważną częścią programu terapii w Ośrodku „TU i TERAZ”. Rozpoznanie zagrożenia ułatwiają następujące czynniki:

 1. Wiedza na temat nawrotów w chorobie alkoholowej oraz sposobów zapobiegania, radzenia sobie;
 2. Umiejętność odzyskania równowagi, kontroli nad własnymi emocjami i myślami;
 3. Sporządzenie własnej listy sygnałów ostrzegawczych – zmiany zachowania i myśli mogących świadczyć o nawrocie. Opracowanie planu rozpoznawania oraz postępowania w takich sytuacjach – jak można sobie poradzić zanim straci się kontrolę;
 4. Pisanie dzienniczka uczuć, codzienna analiza własnego samopoczucia, emocji, osiągnięć, wykonanych obowiązków, pisanie wdzięczności;
 5. Awaryjny plan powstrzymywania nawrotu choroby alkoholowej – lista z numerami telefonów do osób mogących pomoc i wesprzeć (terapeuta, trzeźwiejący alkoholicy, osoba zaufana); miejsce, do którego należy się bezzwłocznie udać (miting, grupa wsparcia, poradnia psychologiczna, ośrodek uzależnień itp.);

Każda osoba uzależniona musi pamiętać o wyzwalaczach – mogą być to miejsca kojarzące się z piciem, tzw. „toksyczne” otoczenie, spotykanie nietrzeźwych ludzi, reklama alkoholu, barek domowy – ważna jest świadomość i czujność.

Istotną kwestią w leczeniu alkoholizmu i procesie trzeźwienia jest uczestnictwo w grupach wsparcia, mitingach (Wspólnota AA, grupy prowadzone w ośrodkach uzależnień). Nie warto stawiać sobie za cel samodzielnego poradzenia sobie z alkoholizmem i nawrotami choroby alkoholowej – trzeźwieć w samotności się nie uda!

image_pdfDrukuj do PDFimage_printWydrukuj