DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) – Konsekwencja uzależnienia rodziców

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) – Konsekwencja uzależnienia rodziców

Dorosłe Dzieci Alkoholikówgrupy wsparcia działające w oparciu o program 12 Kroków AA i ALANON. Stworzono je z myślą o osobach, które dorastały w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie przynajmniej jedno z rodziców było alkoholikiem i nie spełniało swoich podstawowych zadań wobec dziecka.

Alkohol a rodzina – dzieci alkoholików

Życie z osobą uzależnioną od alkoholu wiąże się ze stanem permanentnego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Alkohol w rodzinie pociąga za sobą różne problemy: społeczne i finansowe, kłopoty z prawem, przemoc psychiczną i fizyczną, agresję.

Skutki alkoholizmu dotykają pracodawców, krewnych, przyjaciół i rodziny alkoholików. Krewni i przyjaciele są zmanipulowani w związku z czym nieustannie usprawiedliwiają oraz kryją alkoholika. Wierzą w obietnice poprawy, choćby krótkotrwałej, ponieważ ci, którym zależy na alkoholiku, chcą w nie wierzyć, i tak bezwiednie stają się częścią chorego systemu. Najbardziej cierpią najbliżsi. Odbija się to na rodzinie, kiedy pracodawca musi wypowiedzieć alkoholikowi pracę. Odbija się to na rodzinie, kiedy krewni i przyjaciele, nie mogąc dłużej tolerować konsekwencji alkoholizmu, unikają alkoholika i jego bliskich. Rodzina jest również bezpośrednio narażona na zachowania alkoholika. Niezdolni do przeciwstawienia się temu, członkowie rodziny wikłają się w konsekwencje choroby alkoholowej i sami stają się emocjonalnie chorzy. Powszechne zainteresowanie koncentrowało się przeważnie na alkoholizmie, nadużyciu alkoholu i alkoholikach. Mniej uwagi poświęcano rodzinie, a szczególnie dzieciom żyjącym w domach, gdzie było obecne uzależnienie od alkoholu. Bez wątpienia, liczba dzieci cierpiących z powodu życia w rodzinie alkoholika jest wielka. Wyodrębnienie tych dzieci jest trudne z wielu powodów, m.in. wstydu, niewiedzy, że alkoholizm jest chorobą, zaprzeczania oraz ochraniania dzieci przed nieprzyjemną rzeczywistością. Mimo że cierpienie przejawia się w zachowaniu na różne sposoby, wspólne wszystkim dzieciom alkoholików wydaje się niskie poczucie własnej wartości.

Zobacz również: Rodzina alkoholika – Od cierpienia do współuzależnienia

DDA

Alkoholizm – choroba rodzinna

Istnieją w dziedzinie alkoholizmu trzy twierdzenia, co do których panuje ogólna zgoda:

 • Alkoholizm jest chorobą całej rodziny. Rzadko obserwuje się przypadki odosobnione. Zwykle gdzieś jest ktoś inny w rodzinie, kto cierpiał bądź cierpi z powodu tej choroby.
 • Ryzyko alkoholizmu jest większe w przypadku dzieci alkoholików, niż w przypadku innych dzieci. Można dyskutować, czy decyduje o tym środowisko, czy uwarunkowania genetyczne, czy też kombinacja obydwu tych czynników, jednak sam fakt nie ulega kwestii.
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików mają tendencję do wchodzenia w związki z alkoholikami. Rzadko są tego świadomi przy zawieraniu związku małżeńskiego, ale zjawisko to stale się powtarza.

Dorosłe Dzieci Alkoholików …*

 • muszą domyślać się, jakie zachowanie jest normalne.
 • mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca.
 • kłamią, gdy równie łatwo byłoby powiedzieć prawdę.
 • oceniają siebie bezlitośnie.
 • DDA trudno się bawić i przeżywać radość.
 • traktują siebie bardzo serio.
 • DDA trudno nawiązywać bliskie kontakty.
 • przesadnie reagują na zmiany, nad którymi nie mają kontroli.
 • ustawicznie poszukują uznania i potwierdzenia.
 • myślą, że różnią się od innych.
 • są albo nadmiernie odpowiedzialne, albo nadmiernie nieodpowiedzialne.
 • są lojalne do ostateczności, nawet w obliczu dowodów, że druga strona nie zasługuje na lojalność. Są impulsywne. Dzieci alkoholików mają tendencję poddawania się biegowi zdarzeń bez poważnego rozważenia innych alternatywnych zachowań czy możliwych konsekwencji. Ta impulsywność wiedzie do zagubienia, niechęci do siebie i utraty kontroli nad otoczeniem. Ponadto DDA zużywają nadmierną ilość energii na “uprzątanie” tego bałaganu.

Dorosłe Dzieci Alkoholików

Obliczono, że na każdy rok życia w rodzinie, w której występuje problem uzależnienia od alkoholu potrzeba kilka miesięcy intensywnej pracy psychologicznej przywracającej zdrowie. Bardzo skuteczne w tym sensie są grupy wsparcia osób współuzależnionych i dzieci alkoholików.

Jesteś DDA? Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń do Ośrodka „TU i TERAZ”!

___________________________________________________________________

* zgodnie z „Adult Children of Alcoholiks” Janet G. Woititz

image_pdfDrukuj do PDFimage_printWydrukuj