Terapia alkoholowa – jak się zmienia psychika alkoholika?

Terapia alkoholowa – jak się zmienia psychika alkoholika?

Istnieją 4 fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu, są także 4 etapy powrotu do zdrowia osoby uzależnionej. Zachowanie alkoholika, jego świadomość problemu, jego psychika zmieniają się tak w trakcie terapii jak i po jej zakończeniu. Znajomość i akceptacja etapów trzeźwienia mogą pomóc zrozumieć, co dzieje się z psychiką osoby uzależnionej od alkoholu.

​Etap I. Początek terapii: zagubienie, zdenerwowanie, chaos emocjonalny

W początkowym okresie – pierwsze 2 tygodnie od momentu zaprzestania picia – osoba uzależniona od alkoholu jest w złej kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Czuje się zagubiona, przygnębiona, wypalona emocjonalnie, często ma lęki, niepokój, obniżony nastrój. Odstawienie alkoholu sprawia poczucie pustki, utraty sensu życia. Zachowanie alkoholika w tym okresie jest czasami nieprzewidywalne – poczucie upadku, poniżenia, bezradności, litowania zmienia się na wrogość, złość, frustrację i totalną przekorę.

Etap II. “Miesiąc miodowy”: optymizm, pewność siebie, euforia

Ten przyjemny etap dla osoby uzależnionej trwa do około 45 dni i charakteryzuje się optymistycznym nastawieniem osoby uzależnionej do leczenia – owa osoba jest otwarta, chce zdrowieć, angażuje się w terapię, wierzy w jej sens i skuteczność.

​ Etap III. Stagnacja: zwątpienie i apatia

Kolejna zmiana psychiki alkoholika pojawia się kilka miesięcy po zaprzestaniu picia. To jest niezwykle trudny czas dla kondycji osoby uzależnionej od alkoholu: spada motywacja do utrzymania trzeźwości, pojawia się zwątpienie w skuteczność terapii alkoholowej. Często dochodzą do tego kłopoty rodzinne, zawodowe, finansowe, społeczne – dociera do osoby uzależnionej, że samo niepicie nie rozwiązuje wszystkich jej problemów. Pojawiają się: apatia, bierność, nuda, frustracja – właśnie w tym okresie dość często dochodzi do nawrotów choroby alkoholowej. Na tym etapie bardzo istotne jest wsparcie osoby uzależnionej przez rodzinę i bliskich.

Etap IV. Rozwiązanie: opanowanie, równowaga, pogoda ducha

To jest etap stabilizacji, tak zwana  „faza rozwiązań”. Psychika alkoholika stabilizuje się – nie popada on ani w stany euforyczne, jak to mogło mieć miejsce na etapie „miesiąca miodowego” ani w „doły” przy etapie trzecim.

Realne spojrzenie na sytuacje (czy to nie jest prawdziwa pokora, czyli godzenie się z rzeczywistością?!), radość z odkrywania zalet trzeźwego życia. Razem z tym osoba uzależniona jest świadoma ilości pracy nad sobą, szuka rozwiązań, a nie jak dotychczas usprawiedliwień dla swoich problemów. Mechanizmy obronne uzależnienia, chociaż działają dalej, ale zachodzi mocna zmiana myślenia, stabilizuje się psychika osoby uzależnionej.

Emocjestan psychiki to bardzo ważne obszary dla osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych, gdyż zaniedbanie kondycji psychicznej może skutkować powrotem do nałogu. Potrzebujesz pomocy? – Zadzwoń do Ośrodka Terapie Uzależnień TU i TERAZ! +48 669 969 209.

image_pdfDrukuj do PDFimage_printWydrukuj