Jak utrzymać się w trzeźwości?

Jak utrzymać się w trzeźwości?

Trzeźwienie nie jest nagłym wstrząsem, to długofalowy proces wymagający nie tylko czasu, ale także wypracowania przez osobę uzależnioną swojego własnego planu zdrowienia. W utrzymywaniu trzeźwości pomaga odnalezienie czynników, które ją wspierają.

Jak żyć z chorobą alkoholową?

Po przejściu programu Terapii „TU i TERAZ” zrozumiesz mechanizmy działania alkoholizmu.

Pod okiem trenerów dowiesz się czym jest asertywna postawa i jak ją wykorzystać w codziennym życiu. W trakcie terapii otrzymasz „zestaw narzędzi” i wiedzę – nauczysz się jak radzić sobie ze stresem, jak radzić sobie w konfliktowych sytuacjach.

Właśnie na tym polega unikatowość terapii – nauczyć się żyć, żeby nie pić. Nauczyć się żyć nie chorobą, a z chorobą.

To znaczy:

  1. Stosować zasady procesu zdrowienia, dotrzymywać poleceń terapeutycznych. Dbać o swoją trzeźwość. Zaniedbasz – stracisz!
  2. Umiejętność odpoczywania i dbania o siebie to bardzo ważny czynnik trzeźwienia. Bądź łagodny dla siebie, jesteś tego wart!
  3. Myśleć pozytywnie. Zmienić myślenie!
  4. Unikać samotności. W samotności dobrze się pije, trzeźwieć w samotności nie można!
  5. Zwracać uwagę i odpowiednio reagować na otaczające wyzwalacze i pokusy: barek w domu, reklama piwa w telewizji, imprezy alkoholowe itp. Unikać kolegów „od picia”, miejsc, w których przeważnie piło się alkohol.

Czujność i ostrożność są niezbędne dla osoby uzależnionej od alkoholu.

Tak jak małe dziecko powoli i z pomocą matki uczy się chodzić, tak i trzeźwiejący alkoholik powoli i z pomocą terapeutów i trzeźwiejących przyjaciół uczy się żyć bez alkoholu. Alkoholik zostanie chorym do końca życia, ale może przeżyć te lata przepięknie – w trzeźwości i dobrym humorze.

Trzeźwe życie. Jak napisać plan zdrowienia alkoholika?

Przed wyjściem z terapii wszyscy nasi klienci tworzą swój własny Plan na trzeźwe życie. Co jest podstawą do realizacji tego planu? Oczywiście – szczerość przy napisaniu planu zdrowienia i uczciwość przy jego wykonaniu.

Zachowanie trzeźwości jest wymogiem pracy codziennej. Poranna medytacja i rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni wypisywane codziennie wieczorem, stosowanie Programu HALT i kontakt z innymi alkoholikami są podstawowymi warunkami trzeźwienia i żadnego z nich nie wolno zaniedbać lub odłożyć na jutro. Również uczestnictwo w spotkaniach trzeźwiejących alkoholików jest najskuteczniejszym rodzajem wsparcia po zakończeniu terapii. Na początkowym etapie zdrowienia bardzo ważne jest przebywanie wśród „swoich”, dzielenie się swoim doświadczeniem, wzajemne wsparcie.

Stosowanie zaleceń terapeutycznych, a mianowicie: zdrowy tryb życia, rozwój osobisty, korzystanie z technik panowania nad swoimi emocjami – to też punkty Planu na trzeźwe życie.

Kolejne punkty Planu zdrowienia alkoholika – spędzanie wolnego czasu, dobre relacje rodzinne, hobby – wywołują chęć normalnego życia, spokój wewnętrzny i duchową równowagę.

W zasadzie każdy Plan na trzeźwe życie jest indywidualny. Poza tym wszystkie te plany zdrowienia łączy nadzieja i pragnienie trzeźwości.

Abstynencja czy życie w trzeźwości?

Właśnie to jest najważniejsze pytanie: przerwa w piciu czy trzeźwe życie? Stosowanie półśrodków nie doprowadzi do sukcesu. Klient powinien zaakceptować swoją chorobę, uświadomić sobie, ze nie ma powrotu do kontrolowanego picia. ​

Jednym ze sposobów, by nie wrócić do picia jest samoobserwacja i wyłapywanie objawów nawrotu choroby alkoholowej: zmian w samopoczuciu fizycznym i psychicznym, zmian w trybie życia  oraz stosunkach z innymi ludźmi, nie panowaniu nad emocjami… Nawrót choroby alkoholowej nie oznacza automatycznie picia, jednym z objawów jest głód alkoholowy – psychiczne i fizyczne dążenie do alkoholu, tzw. „przymus picia”. ​

Pomocne przy powstrzymaniu się od pierwszego kieliszka jest stosowanie programu „24 godziny”, czyli inaczej – „Dziś nie piję”. Jest to bardziej realne i prostsze do spełnienia niż długofalowa obietnica. ​

Najważniejszą metodą radzenia sobie z nawrotami choroby jest nie dopuszczenie do nich. Zalecenia terapeutyczne są dość rygorystyczne: w pierwszych kilku miesiącach abstynencji nie kontaktują się z osobami pijącymi i nie przebywają w miejscach, gdzie jest alkohol.

Pamiętaj kim jesteś! Trzeźwe życie jest możliwe!

Trzeźwienie bowiem to nie tylko utrzymywanie abstynencji, ale przede wszystkim przemiana duchowa, zmiana myślenia i dotychczasowych nawyków – zdrowy styl życia.

Utrzymanie efektów terapii zależy w dużym stopniu od pracy nad sobą po opuszczeniu ośrodka. Nasi klienci otrzymują skuteczne techniki, które są pomocne w zdrowieniu, w ośrodku działa grupa wsparcia. Organizujemy bezpłatne spotkania dla absolwentów terapii „TU i TERAZ” i ich rodzin odbywające się dwa razy w tygodniu.

Odzyskaj poczucie własnej wartości, pozbądź się poczucia winy i krzywdy. Poczuj się KIMŚ na trzeźwo!

image_pdfDrukuj do PDFimage_printWydrukuj