Jak utrzymać się w trzeźwości?

Jak utrzymać się w trzeźwości?

Trzeźwienie nie jest nagłym wstrząsem, to długofalowy proces wymagający nie tylko czasu, ale także wypracowania przez osobę uzależnioną swojego własnego planu powrotu do zdrowia. W utrzymywaniu trzeźwości pomaga odnalezienie czynników, które ją wspierają.

Żyć z chorobą alkoholową

Po przejściu programu Terapii „TU i TERAZ” zrozumiesz mechanizmy działania alkoholizmu.

Pod okiem trenerów dowiesz się czym jest asertywna postawa i jak ją wykorzystać w codziennym życiu. W trakcie terapii otrzymasz „zestaw narzędzi” i wiedzę – nauczysz się jak radzić sobie ze stresem, jak radzić sobie w konfliktowych sytuacjach.

Właśnie na tym polega unikatowość terapii – nauczyć się żyć, żeby nie pić. Nauczyć się żyć nie chorobą, a z chorobą.

To znaczy:

  1. Stosować zasady procesu powrotu do zdrowia, dotrzymywać poleceń terapeutycznych. Dbać o swoją trzeźwość. Zaniedbasz – stracisz!
  2. Umiejętność odpoczywania i dbania o siebie to bardzo ważny czynnik trzeźwienia. Bądź łagodny dla siebie, jesteś tego wart!
  3. Myśleć pozytywnie. Zmienić myślenie!
  4. Unikać samotności. W samotności dobrze się pije, trzeźwieć w samotności nie można!
  5. Zwracać uwagę i odpowiednio reagować na otaczające wyzwalacze i pokusy: barek w domu, reklama piwa w telewizji, imprezy alkoholowe itp. Unikać kolegów „od picia”, miejsc, w których przeważnie piło się alkohol.

Czujność i ostrożność są niezbędne dla osoby uzależnionej od alkoholu.

Tak jak małe dziecko powoli i z pomocą matki uczy się chodzić, tak i trzeźwiejący alkoholik powoli i z pomocą terapeutów i trzeźwiejących przyjaciół uczy się żyć bez alkoholu. Alkoholik zostanie chorym do końca życia, ale może przeżyć te lata przepięknie – w trzeźwości i dobrym humorze.

Plan na trzeźwe życie

Przed wyjściem z terapii wszyscy nasi klienci tworzą swój własny Plan na trzeźwe życie. Co jest podstawą do realizacji tego planu? Oczywiście – szczerość przy napisaniu i uczciwość przy wykonaniu.

Zachowanie trzeźwości jest wymogiem pracy codziennej. Poranna medytacja i rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni wypisywane codziennie wieczorem, stosowanie Programu HALT i kontakt z innymi alkoholikami są podstawowymi warunkami trzeźwienia i żadnego z nich nie wolno zaniedbać lub odłożyć na jutro. Również uczestnictwo w spotkaniach trzeźwiejących alkoholików jest najskuteczniejszym rodzajem wsparcia po zakończeniu terapii. Na początkowym etapie powrotu do zdrowia bardzo ważne jest przebywanie wśród „swoich”, dzielenie się swoim doświadczeniem, wzajemne wsparcie.

Stosowanie zaleceń terapeutycznych, a mianowicie: zdrowy tryb życia, rozwój osobisty, korzystanie z technik panowania nad swoimi emocjami – to też punkty Planu na trzeźwe życie.

Kolejne punkty Planu – spędzanie wolnego czasu, dobre relacje rodzinne, hobby – wywołują u zdrowiejącego alkoholika chęć normalnego życia, spokój wewnętrzny i duchową równowagę.

W zasadzie każdy Plan na trzeźwe życie jest indywidualny. Poza tym wszystkie te plany łączy nadzieja i pragnienie trzeźwości.

Abstynencja czy trzeźwość?

Właśnie to jest najważniejsze pytanie: przerwa w piciu czy trzeźwe życie? Stosowanie półśrodków nie doprowadzi do sukcesu. Klient powinien zaakceptować swoją chorobę, uświadomić sobie, ze nie ma powrotu do kontrolowanego picia. ​

Jednym ze sposobów, by nie wrócić do picia jest samoobserwacja i wyłapywanie objawów nawrotu choroby alkoholowej: zmian w samopoczuciu fizycznym i psychicznym, zmian w trybie życia  oraz stosunkach z innymi ludźmi, nie panowaniu nad emocjami… Nawrót choroby alkoholowej nie oznacza automatycznie picia, jednym z objawów jest głód alkoholowy – psychiczne i fizyczne dążenie do alkoholu, tzw. „przymus picia”. ​

Pomocne przy powstrzymaniu się od pierwszego kieliszka jest stosowanie programu „24 godziny”, czyli inaczej – „Dziś nie piję”. Jest to bardziej realne i prostsze do spełnienia niż długofalowa obietnica. ​

Najważniejszą metodą radzenia sobie z nawrotami choroby jest nie dopuszczenie do nich. Zalecenia terapeutyczne są dość rygorystyczne: w pierwszych kilku miesiącach abstynencji nie kontaktują się z osobami pijącymi i nie przebywają w miejscach, gdzie jest alkohol.

Pamiętaj kim jesteś! ​

Trzeźwienie bowiem to nie tylko utrzymywanie abstynencji, ale przede wszystkim przemiana duchowa, zmiana myślenia i dotychczasowych nawyków – zdrowy styl życia. ​

Utrzymanie efektów terapii zależy w dużym stopniu od pracy nad sobą po opuszczeniu ośrodka. Nasi klienci otrzymują skuteczne techniki, które są pomocne w powrocie do zdrowia, w ośrodku działa grupa wsparcia. Organizujemy bezpłatne spotkania dla absolwentów terapii „TU i TERAZ” i ich rodzin odbywające się dwa razy w tygodniu.

Odzyskaj poczucie własnej wartości, pozbądź się poczucia winy i krzywdy. Poczuj się KIMŚ na trzeźwo!

image_pdfDrukuj do PDFimage_printWydrukuj