Spotkanie z prof. Wiktorem Osiatyńskim

Opublikowano: 11 sierpnia 2011 przez: Tu i Teraz
Spotkanie z prof. Wiktorem Osiatyńskim

10 września, nasza Klinika będzie miała zaszczyt gościć autora książek takich jak: “Alkoholizm: Grzech czy choroba” oraz „Rehab”.

Prof. Wiktor Osiatyński jest doktorem socjologii oraz doktorem habilitowanym nauk prawnych , autorem 20 książek o tematyce amerykańskiej, wywiadów z uczonymi z całego świata. W 1988 roku- w oparciu o osobiste doświadczenia – założył w Fundacji Stefana Batorego Komisję Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i innych Uzależnień. Komisja odegrała doniosłą rolę w prowadzeniu nowoczesnych metod leczenia alkoholizmu w ośrodkach odwykowych oraz więzieniach w Polsce i w innych krajach. Serdecznie zapraszamy klientów i absolwentów KLINIKI “TU i TERAZ”, na spotkanie z profesorem Wiktorem Osiatyńskim 10 września 2011r. (sobota), o godzinie 15:00, w budynku przy ulicy Zakamycze 37A. Wacław Stengl