Terapie uzależnieńAlkohol i inne uzależnienia

(leki, narkomania, hazard)

Uzależnieniu od alkoholu nie rzadko towarzyszy uzależnienie od narkotyków, hazardu, leków.

Narkotyki  to są nielegalne substancje używane w celu zmiany stanu psychicznego. Działają głównie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując różne reakcje organizmu, np. błogostan, euforija,  nadmierne pobudzenie (m.in. seksualne), zmiana nastroju, halucynacje, omamy. Używanie narkotyków prowadzi do uzależnienia. Skutkiem ich zażywania mogą być szkody zdrowotne (zmiany w  układzie nerwowym, zaburzenia psychiczne, problemy społeczne (bezrobocie, bezdomność). Narkomania czyli uzależnienie od narkotyków traktowane jest jako choroba i  wymaga specjalistycznej i wszechstronnej interwencji, zarówno medycznej, psychologicznej, jak i społecznej.

Osoba uzależniona od leków cierpi na problemy psychiczne wywołane przedawkowaniem lekarstw. Leki nasenne czy antydepresyjne, będąc w istocie swej środkami psychoaktywnymi, działają podobnie do narkotyków i alkoholu. Leczenie lekomanii to przede wszystkim detoks oraz leczenie terapeutyczne  uświadomienie  o szkodliwości przyjmowanych lekarstw oraz zaprzestanie użycia.

Uzależnieni od hazardu nie chcą zaakceptować rzeczywistości. Ich niedojrzała postawa charakteryzuje się ucieczka w świat marzeń. Osoby grające w ruletkę, pokera, korzystające z automatów do gier tzw. „jednorękich bandytów” potrafią stracić cały dobytek. Nałogowymi hazardzistami są nie tylko bywalcy kasyn ale także osoby obsesyjnie grające w totolotka, audiotele czy wysyłające konkursowe SMS-y. Alkoholowi i hazardowi często towarzyszą narkotyki a ostatnio coraz częściej dopalacze. Dotyczy to przeważnie ludzie młodych grających w gry komputerowe lub za pośrednictwem telefonów komórkowych. Ponadto osoby uzależnione od środków psychoaktywnych typu alkohol, narkotyki i dopalacze, grające hazardowo stymulują swoje emocje i uczucia za pomocą odpowiednio skonfigurowanych i dobranych leków. Często jedno uzależnienie zastępuje drugie, na przykład alkohol narkotykami, narkotyki lekami. Hazard natomiast towarzyszy alkoholowi, narkotykom, dopalaczom i lekom.

OBJAWY UZALEŻNIEŃ

  • uzależnienie powoduje trwale zmiany w organizmie, niszczy struktury centralnego układu nerwowego, powoduje trawle zmiany w psychicznym funkcjonowaniu – głownie w strukturze emocje.
  • osoby używające środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) mają bardzo poważne zmiany psychoorganiczne, zmiany otępienne czyli zaburzenie myślenia, zaburzenie pamięci. Nieobce im są problemy z kontrolą emocje co również dotyczy hazardzistów i wzmaga w nich agresję.

DZIAŁANIE TERAPEUTYCZNE

Terapia Ośrodka TU i TERAZ skupia się głownie na leczeniu choroby alkoholowej. Niestety nie rzadko bywa, że w trakcie diagnozowania klienta ujawniają się dodatkowe uzależnienia. Specjaliści Ośrodka pomagają w rozpoznaniu i zdefiniowaniu uzależnienia. Terapeuci udzielają pomocy poprzez zajęcia grupowe i indywidualne, konsultacje oraz ze względu na specyfikę uzależnienia sugerują przedłużenie leczenia.

Cechą naszej terapii jest pokazanie klientom destrukcyjnego wpływu hazardu, narkomanii, lekomanii na organizm i osobowość chorego.

Dzięki naszym metodom stosowanym w Ośrodku TU i TERAZ w comiesięcznych spotkaniach rocznicowych zdrowiejących absolwentów jest zazwyczaj pełna sala (uczestników terapii jak tez ich rodzin).